MidtSim er Aarhus Universitets (AU) lokale simulationscenter.
 
Vi afholder en lang række simulationsbaserede aktiviteter til medicinstuderende på såvel bachelor- som kandidatniveau.