MidtSims lokaler i Skejby over for Aarhus Universitetshospital

MidtSims lokaler i Aarhus C over for Aarhus Universitet

MidtSims faciliteter markeret på kort over Aarhus