Det gode læringsforløb

"Det gode læringsforløb" er en hjemmeside til ledere, medarbejdere og kursusudviklere.

Hjemmesiden har til formål at give viden om og redskaber til, at alle i organisationen får størst mulig nytte af kurser og efter-/videreuddannelse.

Se hjemmesiden på www.laering.rm.dk

Taksonomier

Taksonomi betyder at inddele et område i kategorier – fx læring.

Taksonomier kan bruges til at formulere læringsmål og til at vurdere, i hvilken grad målene er opfyldt. Der er gennem årene udviklet en række taksonomier indenfor pædagogik.

Eksemplerne til højre er valgt ud fra deres relevans indenfor praksislæring. 

Læringsteorier og didaktik

Der er forskellige opfattelser af, hvordan vi formidler den bedste læring. Der findes ikke et entydigt svar på, hvordan vi bedst lærer, og hvordan vi bedst omsætter teori til praktisk handling.

I boksen til højre finder du læringsteorier og metoder til at forstå og øge læring i praksisfeltet.


 

Kommunikation og kommunikationsmodeller

Læring og vejledning handler om at kommunikere, og som hjælp til den gode samtale findes der forskellige værktøjer. Afhængig af dit fokus kan du hente inspiration i boksen til højre.  


 

Vejledning - app

Denne app er udviklet af Team Medicinsk Pædagogik, HR – Uddannelse og Kompetenceudvikling, Region Nordjylland. 

App'en er gratis at hente. Den er udviklet til læger, men kan bruges af alle.

App'en er redskabsorienteret og indholder f.eks. redskaber til spørgeteknik, undervisning og feedback.

App - vejledning

Download app'en i GooglePlay eller AppStore.


 

Relevante baggrundsmaterialer

Her finder du dokumenter, som beskriver politikker, visioner og strategier, der vedrører i vejledning i Region Midtjylland.