Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling varetager fællesfunktion for kompetence­ud­vik­ling og e-læring i Region Midtjylland.

Vi bidrager til en koordineret og sammen­hængende efter- og videreuddannelse i Region Midtjylland og understøtter kompe­tenceudvikling, der går på tværs af organisation og faglighed.

Center for Kompetenceudvikling arbejder tværsektorielt for at bidrage til kompetenceudvikling på tværs af specialer og sektorer i sundhedsvæsnet. 

Afdelingen arbejder innovativt og målrettet mod en kompetenceudvikling, der er praksisnær, bygger på nyeste ajourførte forskning, og som understøtter regionens målbilleder på Regional Udvikling, Sundheds- og Socialområdet.

Vores målgruppe er bred og afspejler fagområderne blandt regionens ansatte.

En stor del af uddannelsesaktiviteterne i Center for Kompetenceudvikling udspringer af:

  • Bekendtgørelser fra Sundhedsstyrelsen
  • Initiativer gennem Danske Regioner
  • Regionale uddannelsesaktiviteter indenfor forskellige fagområder
  • Faglige konferencer og temadage

Vores aktiviteter understøtter og tager udgangspunkt i Region Midtjyllands politik for kompetenceudvikling.

Du kan følge med i vores aktuelle uddannelsesaktiviteter på www.rm.plan2learn.dk