I Center for Kompetenceudvikling bidrager vores uddannelseskonsulenter, uddannelseskoordinatorer og Center for E-læring til uddannelsesaktiviteter indenfor hver deres område.

 

Vores uddannelseskonsulenter er specialiserede i og kan tilbyde:

 • Udvikling, planlægning og afvikling af uddannelsestilbud
 • Koordinering af uddannelsesaktiviteter internt i regionen og i samarbejde med øvrige landsdele
 • Didaktisk og pædagogisk vejledning og rådgivning
 • Projektledelse ved større uddannelsesindsatser og -aktiviteter
 • Analyse og screening af kompetenceudviklingsbehov/-profiler
 • Evaluering og effektmåling af uddannelsesindsatser
 • Coaching og supervision som understøttende for læreprocesser og kompetenceudvikling
 • Undervisning inden for fagspecifikke områder
 • Vejledning ift. uddannelsessystemer og muligheder; herunder ECTS, merit etc.
 • Vejledning ift. efter- og videreuddannelsesmuligheder i Region Midtjylland

Vores uddannelseskoordinatorer er specialiserede i og kan tilbyde:

 • Oprettelse af kurser og konferencer i Region Midtjyllands elektroniske kursuskatalog Plan2Learn
 • Varetagelse af kursusadministrative opgaver i forbindelse med afvikling af kurser, konferencer, temadage m.v. i forhold til:
  • Tovholderfunktion i forbindelse med kurser, konferencer, temadage m.v.
  • Udarbejdelse af budgetter
  • Opsætning, trykning og udsendelse af program/pjecer
  • Kontrakter til undervisere og udbetaling af honorarer
  • Administration af tilmeldinger
  • Bestilling af lokaler og forplejning
  • Udfærdigelse og udsendelse af breve om optagelse samt deltagerliste
  • Kongresmærker, navneskilte m.v.
  • Kopiering af undervisningsmateriale
  • Fakturering
  • Support og undervisning i anvendelse af Plan2Learn som kursusadministrativt system.

Desuden tilbyder vi som noget helt unikt undervisere med brugererfaring inden for psykiatrien. Gennem deres karriere i det psykiatriske system har de opnået stor viden om deres sygdom og ikke mindst recovery. Kontakt centeret for yderligere information.

Center for E-læring er specialiserede i udvikling og produktion af e-læring.

Se mere om centeret  her