Her får du redskaber til at arbejde med trivsel og kultur i din afdeling. Medarbejdernes trivsel bliver påvirket af mange forskellige ting i forbindelse med fx flytning, byggeri og omorganiseringer. Dette kan have indflydelse på den daglige opgaveløsning og det er derfor vigtigt at arbejde med trivsel og kultur løbende i processen.   

  

Trivsel under forandringer

Kultur under forandringer

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø

Lisbeth Gilberg

Mail: Lisbeth.Gilberg@stab.rm.dk,
Mob: 3057 6911

Koncern HR, Udvikling

Trine Lise Berg Østergaard

Mail: Trineliseberg.ostergaard@stab.rm.dk

Mob: 2498 4641