Denne vejledning vedrører medarbejdere, der opfylder følgende kriterier:

  1. Medarbejderen har ikke været sygemeldt med COVID-19.
  2. Medarbejderen har ikke en positiv COVID-19 test.
  3. Medarbejderen har en positiv COVID-19 antistoftest.
  4. Medarbejderen har mistanke om, at vedkommende er smittet i forbindelse med arbejdet.

For disse medarbejdere anbefaler regionen, at de kontakter deres egen læge og drøfter, om sygdommen skal anmeldes som en erhvervssygdom. Det skal ikke anmeldes som en ulykke i regionens arbejdsmiljøsystem.

Baggrund

Region Midtjylland har tidligere meldt ud, at det anbefales, at al smitte med COVID-19, hvor der er mistanke om, at smitten skyldes arbejdet, anmeldes som en arbejdsulykke. Dette skyldes, at det kan være svært for den enkelte medarbejder at vurdere, om sygdom-men skal behandles som en arbejdsulykke eller som en erhvervs-sygdom. Denne vurdering foretages derfor af Forsikringsenheden.

For medarbejdere, der opfylder kriterierne i 1-4, er der ikke samme tvivl. Fordi de ikke har været syge, kan der ikke påpeges en pludselig hændelse eller anden påvirkning inden for 5 dage. Disse sager vil derfor altid skulle behandles som en erhvervssygdom. Regionen anbefaler derfor, at man følger den almindelige procedure for anmeldelse for medarbejdere, der har været udsat for en påvirkning mere end 5 dage; dvs. vejleder dem om at kontakte egen læge og eventuelt foretage en anmeldelse der igennem.