(Opdateret 9. september 2020)

Hvis du er blevet smittet med COVID-19 og har mistanke om, at du er blevet smittet i forbindelse med dit arbejde, anbefaler Region Midtjylland, at du anmelder smitten med COVID-19 som en arbejdsulykke via din arbejdsmiljøgruppe. Det er vigtigt, du er opmærksom på, at selvom smitten anmeldes, er det ikke ensbetydende med, at smitten anerkendes som en arbejdsskade, jf. arbejdsskadesikringsloven.

Myndighederne har opstillet nogle kriterier for, hvornår smitte med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsulykke/erhvervssygdom, og derfor er det vigtigt, at Forsikringsenheden får de nødvendige oplysninger.

I denne vejledning kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om, at du er blevet smittet med COVID-19 gennem dit arbejde, samt hvilke oplysninger, du skal give Forsikringsenheden.

Anmeldelse

Hvis du har mistanke om, at du er blevet smittet med COVID-19 gennem dit arbejde, skal du kontakte din arbejdsmiljøgruppe, der vil oprette en ulykkessag i regionens arbejdsmiljøsystem. Ulykkesanmelderen indenfor dit driftsområde vil efterfølgende kvalitetssikre og anmelde sagen.

Hvis du allerede har anmeldt din smitte via egen læge eller på anden vis, skal du ikke foretage dig yderligere. Din sag er nu anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der vil behandle din sag.

Oplysninger

Myndighederne har opstillet en række kriterier for, hvornår smitte med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsulykke. De har også udarbejdet en vejledning, der beskriver den vurdering, der skal foretages. For at kunne foretage denne vurdering, er det vigtigt, at du leverer de nødvendige oplysninger. Til hjælp herfor er der udarbejdet et skema med supplerende oplysninger, som du bedes udfylde og vedlægge anmeldelsen. Skemaet kan findes på AMS intranettet.

Når ulykken er anmeldt, får du et brev i e-Boks, hvor en kopi af din anmeldelse er vedhæftet. Vi anbefaler, at du læser anmeldelsen igennem. Hvis du mener, der mangler nogle oplysninger, bedes du kontakte ulykkesanmelderen indenfor dit driftsområde.

Du skal være opmærksom på, at hvis anmeldelsen sendes videre til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, kan de bede dig om at afgive yderligere oplysninger; herunder om din private adfærd i den periode, du blev smittet.

Særligt om medarbejdere, der alene har en positiv COVID-19 antistoftest

Hvis du ikke har en positiv COVID-19 test, men du senere har fået en positiv antistoftest, anbefaler Region Midtjylland, at du anmelder det som en ulykke, hvis du mistænker, at smitten skyldes arbejdet. Dette gælder både, hvis du har været syg tidligere i forløbet, og hvis du ikke har haft gener/været syg.

Man kan efteranmelde arbejdsulykker inden for 1 år, og hvis du ønsker at efteranmelde din smitte, er det vigtigt, at du kontakter din arbejdsmiljøgruppe hurtigst muligt.

Særligt om medarbejdere, der arbejder hjemme

For medarbejdere, der har arbejdet hjemme siden 13. marts, er der en formodning for, at eventuel smitte med COVID-19 ikke skyldes arbejdet, og disse tilfælde skal derfor som udgangspunkt ikke anmeldes som en arbejdsulykke. Der kan dog være særlige forhold som f.eks. deltagelse i fysiske møder, arbejde som hospitalsguide eller lignende, der kan medføre, at anmeldelse vil være relevant. Ved tvivl anbefaler vi, at du kontakter din arbejdsmiljøgruppe.

Sagsbehandling

Anmeldelsen bliver automatisk sendt til Forsikringsenheden, der på baggrund af myndighedernes kriterier vil vurdere, om din sag skal sendes videre til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, eller om den kan behandles færdig i Forsikringsenheden.

Hvis Forsikringsenheden vurderer, at din sag skal behandles som en erhvervssygdom, f.eks. hvis du har været udsat for smitte i mere end 5 dage, vil sagen blive sendt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der herefter overtager sagsbehandlingen.

Særlig orientering til dig, der behandler kritisk syge COVID-19 patienter

Hvis en medarbejder bliver indlagt med COVID-19 smitte, og tilstanden forværres og er livstruende, er det vigtigt, at smitten med COVID-19 anmeldes hurtigt. Myndighederne anbefaler, at den ledende læge orienterer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om den kritiske tilstand på aeshast@atp.dk. Hvis der tages en sådan kontakt, bedes mailen sendes cc til forsikring@rm.dk.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Forsikringsenheden på forsikring@rm.dk, eller telefon 2023 4932 eller 2045 9560.

Revideret 17-09-2020 af Kim Min Kruuse