Danske Regioner anbefaler nu, at COVID-19 vaccineskader anmeldes som arbejdsulykker i overensstemmelse med Arbejdstilsynets vejledning. COVID-19 vaccineskader kan derfor nu anmeldes til Forsikringsenheden, såfremt en medarbejder måtte ønske det.

Når Forsikringsenheden modtager en anmeldelse om en vaccineskade, vil denne blive videresendt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Der kan læses mere om COVID-19 vaccineskader og arbejdsulykker i dokumentet COVID-19 vaccineskader og arbejdsulykker, som du finder på Forsikringsenhedens hjemmeside.

Se desuden Arbejdstilsynets vejledning: Anerkendelse af skader efter vaccination mod COVID-19.