Der er som sådan ingen ændringer i forhold til arbejdsmiljøgruppens rolle og opgaver i forbindelse med COVID-19.

Der er dog områder, der skal have et særligt fokus for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle ansatte under de omstændigheder COVID-19 medfører for jeres kollegaer.

Det betyder, at I som arbejdsmiljøgruppe skal have en løbende dialog om og fokus på:

 • De forhold og problemstillinger og den utryghed jeres kollegaer oplever i forhold til COVID-19. Det kræver en løbende dialog omkring de spørgsmål, der relaterer sig til COVID-19
 • Løbende risikovurderinger i forbindelse med det arbejde der udføres, herunder information i forhold til gældende retningslinjer
 • Opfølgning på nye og ændrede retningslinjer og sikre, at informationen bliver givet på en forståelig måde, og at alle får informationen
 • Effektiv instruktion i forbindelse med det arbejde, der skal udføres. For nogen er det nyt og kræver måske en mere grundig instruktion
 • Hjælp til at oprette ulykkessager vedrørende smitte med COVID-19. Det gøres i arbejdsmiljøsystemet. Vær opmærksom på, at der skal udfyldes og vedhæftes et særligt supplerende skema, som kan findes på AMS intranettet.
 • Har man ikke noget regionsID, skal man anvende det skema, som er tilgængeligt på arbejdsmiljøsystemets intranetside. Det er vigtigt, at man udfylder både skema for skadelidte uden regionsID SAMT skema med supplerende oplysninger. Begge skemaer skal sendes til KONAPV@rm.dk
 • Analyse og forebyggelse af anmeldte arbejdsulykker
 • Oprettelse af APV-sag, hvis der er problemstillinger, der ikke kan løses her og nu. Sørg for at tilføje dem til jeres APV handlingsplan
 • Vejledning i forhold til de muligheder der er for kriseberedskab i forbindelse med COVID-19 – se afsnit om mentalt beredskab
 • Skabe rammerne for social kontakt og dialog omkring trivslen - hvad fylder lige nu?
 • Særlig opmærksomhed på gravide i jeres afsnit/afdeling

Hvem er arbejdsmiljøgruppe for udlånt personale?

Når en ulykkessag oprettes i arbejdsmiljøsystemet, vil den altid lande hos medarbejderens arbejdsmiljøgruppe. Det er dog ikke altid, at dette er den korrekte modtager af ulykkessagen. Hvis medarbejderen f.eks. har været udlånt til en anden afdeling, og den eventuelle smitte er sket i dette udlån. Det betyder, at hvis en arbejdsmiljøgruppe modtager en ulykkessag, hvor den eventuelle smitte ikke er sket hos dem, så skal de kontakte den relevante afdeling og give dem besked, så de kan analysere og forebygge.

Anbefaling – der sker løbende ændringer

Der sker løbende ændringer i forhold til anbefalinger og retningslinjer i forhold til COVID-19. Det kan være fra Sundhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet, Statens Seruminstitut, E-dok eller Region Midtjylland. Vi følger løbende myndighedernes udmeldinger, og der kan derfor komme rettelser til ovenstående.

Revideret 27-04-2020