Få gode råd til at iværksætte foranstaltninger der kan forebygge smitte med coronavirus ved tilbagevenden til de administrative arbejdspladser.

Arbejdstilsynet har i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejdet vejledningsmateriale i forhold til smitteforebyggelse ved tilbagevenden til kontorarbejdspladser

Se også Branche Fællesskab Arbejdsmiljø's(BFA) gode råd om, hvordan man tager vare på hinanden, når man skal på arbejde i denne særlige tid med COVID-19. Se 5 gode råd om håndtering af usikkerhed og bekymring