Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet er opdateret af Sundhedsstyrelsen pr. 29. september 2021.

"Afsnit om personer i øget risiko og gravide er opdateret, da det pga. vaccinationsdækning i befolkningen og anbefaling af vaccination til den enkelte ikke længere anbefales, at der sker generel omplacering/hjemsendelse af disse personer i sundheds-, social- og ældresektoren."

"Kapitel 7.1 Personer i øget risiko, herunder gravide (side 30):

I dag er alle personer over 12 år tilbudt vaccination mod COVID-19, og vaccinationstilslutningen er høj.

Den høje vaccinationstilslutning i befolkningen giver lavere risiko for at blive smittet med SARS-CoV-2, ligesom den enkelte vaccinerede har betydeligt mindsket risiko for alvorlig sygdom og død, skulle de blive smittet.

Det gælder også for personer i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19. På samme måde er der som udgangspunkt lille risiko for smitte med SARS-CoV-2 hos den gravide, særligt for dem, der er vaccineret. Det anbefales at gravide, som ikke er færdigvaccineret inden graviditeten bliver vaccineret i løbet af deres andet eller tredje trimester.

Personer i øget risiko skal derfor uafhængigt af vaccinationsstatus som udgangspunkt ikke længere omplaceres fra deres arbejde i sundheds-, social- og plejesektoren. Arbejdspladsen bør altid gå i dialog med personen i øget risiko om hvordan et sikkert arbejdsmiljø opretholdes ift. smitteforebyggelse.  Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer skal følges ift. korrekt brug af relevante værnemidler og generelle smitteforebyggende tiltag sikres på arbejdspladsen. Den gravides partner skal heller ikke omplaceres.

 Ved erkendte smitteudbrud bør der foretages en konkret vurdering af, om personen skal omplaceres indtil udbruddet er håndteret.

 Der kan dog være særlige individuelle faktorer, der medfører, at personen har en højere risiko. Det kan fx være kombination af flere sygdomme og tilstande, der medfører øget risiko, fx graviditet, overvægt og svær hjertesygdom, der betyder at der kan være behov for særlige forholdsregler fx omplacering eller andre yderligere tiltag. Den praktiserende læge eller behandlende sygehuslæge kan bidrage med en konkret, individuel vurderingen af risikoen."

Se hele Sundhedsstyrelsens udgivelse "Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet her:

Revideret 12-10-2021