Hvad kan du gøre for at nedsætte gener, hvis din hjemmearbejdsplads ikke er optimalt indrettet til skærmarbejde?

Arbejdstilsynet opfordrer til, at arbejdsgiver snakker med medarbejderen om eventuelle gener, og at man sammen finder gode, midlertidige løsninger, der kan mindske generne.

Her er 5 forslag, der hjælper dig til at passe på kroppen, når du arbejder hjemmefra:

 • Skab gode rutiner og hold pauser i løbet af arbejdsdagen
 • Varier dine arbejdsstillinger ved at skifte mellem forskellige stole og borde
 • Rejs dig op når du kan
 • Prioriter en daglig gåtur
 • Hold aktive pauser i løbet af din arbejdsdag

Grafik fra BFA

Se BFA's information om Arbejdstilsynets anbefalinger for hjemmearbejde under Covid-19.

BFA har desuden udgivet 7 små øvelser, som kan hjælpe dig med at holde hele kroppen i gang i løbet af dagen. Lav dem 2 gange om dagen, så er du nået langt.

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø har 10 gode råd til dig med stillesiddende arbejde - se artikel i MidtNyt, august 2019

Se mere på Arbejdstilsynets hjemmeside under spørgsmål og svar om Corona.

Sådan er du dækket af arbejdsskadesikringsloven, når du arbejder hjemme

I denne periode er der mange ansatte, der udfører deres arbejde hjemmefra. Her kan du læse mere om, hvordan du er dækket, når du arbejder hjemme.

Når du arbejder hjemme, er du omfattet af arbejdsskadesikringsloven i arbejdstiden. Når du er på arbejde på din almindelige arbejdsplads, er du dækket fra du er mødt på arbejdsstedet til du forlader arbejdsstedet. Dette gælder principielt også for hjemmearbejde, i det du som udgangspunkt vil være omfattet i de perioder, hvor du arbejder. Der er ikke noget krav om, at du skal have arbejdet et vist tidsrum eller lignende for at opnå dækningen, og der er heller ikke noget krav om, hvornår på dagen, du udfører arbejdet. Det afgørende er, at du arbejdede.

Du skal dog være opmærksom på, at sondringen mellem private handlinger og arbejde er mere udtalt, når du arbejder hjemme. Når du er på arbejde på din vante arbejdsplads er der en formodning for, at alle ulykker skyldes arbejdet eller de forhold, det foregik under. Udgangspunktet er altså, at alle ulykker i arbejdstiden er en arbejdsulykke. Du er dog ikke dækket af arbejdsskadesikringsloven, hvis du foretager en privat handling i arbejdstiden; f.eks. hvis du går i Føtex efter en cola i middagspausen.

Når du arbejder hjemme flyder grænserne mellem arbejde og private handlinger lidt mere ud, og det kan være sværere at vurdere, om du i forbindelse med ulykken arbejdede eller udførte en privat handling. Som følge heraf gælder der ikke samme formodning for, at en ulykke er en arbejdsulykke, hvis du kommer til skade derhjemme. Det betyder, at man typisk vil se nærmere på omstændighederne omkring ulykken, før man kan vurdere, om der er tale om en arbejdsulykke.

Når man skal vurdere, om en ulykke i forbindelse med hjemmearbejde er en arbejdsulykke, er det afgørende, om du kom til skade på grund af arbejdet. Dette kan være både fysisk og psykisk.

Forsikringsenheden har forsøgt at opstille nogle scenarier, der skal illustrere, hvornår du formentligt er dækket, og hvornår du ikke er dækket. Der er desværre kun begrænset praksis omkring kontorarbejderes hjemmearbejde, og derfor er nedenstående alene vores bedste bud. Det er i sidste ende Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der vurderer, om en skade kan anerkendes som en arbejdsskade.

Scenarier, der formentligt vil være omfattet

 • Hvis du falder over ledningen til din arbejdscomputer.
 • Hvis du får en museskade.
 • Hvis du har indrettet din hjemmearbejdsplads fornuftigt og til trods herfor får smerter på grund af dårlig arbejdsstilling. 

Scenarier, hvor du ikke er dækket af arbejdsskadesikringsloven

 • Du skal underholde dine børn. Du spiller fodbold og falder og brækker armen.
 • Du falder over børnenes legetøj mens du taler i telefon med chefen.
 • Du skærer dig i hånden med en kniv mens du laver frokost.
 • Du knækker en tand pga. en sten i det rugbrød, du spiste til frokost.
 • Du går ud over sætter en vask over og får fingeren i klemme i døren. 

Som nævnt ovenfor er praksis på området sparsom. Hvis du er det mindste i tvivl, om en skade skal anmeldes, er du altid velkommen til at kontakte Forsikringsenheden i Region Midtjylland på telefon 2023 4932.

Se informationen på Forsikringsenhedens hjemmeside

 

 

 

 

 

Revideret 15-06-2020 af Josephine Beier Gothen