Patienthåndtering og forflytning skal altid kunne foregå sikkert for både patient og medarbejder.

På Region Midtjyllands Forflytningsportal finder du hjælp til at foretage sikre forflytninger:

https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/uddannelse-udvikling-og-arbejdsmiljo/fysisk-arbejdsmiljo/ergonomiske-forhold/forflytninger/forflytningsportalen/

Buglejring

Wellendorf buglejring anvendes til patienter, der har behov for ekstra understøttelse af respiration. Hospitalsenheden Vest har udviklet en metode til buglejring.

Se video med instruktion i buglejring

Brug af glidestykker - spilerdug.dk

Har I en udfordring i forbindelse med at undervise nye medarbejdere, vikarer og nødberedeskab i personhåndtering og forflytning tilbyder spilerdug.dk nu alle kommuner og sygehuse gratis adgang til deres videoer og deres E-læringsmodul om ”Forflytningskundskab og generel brug af spilerdug”.

Sidemandsoplæring/bed-sideundervisning sammen med videoer og E-læring kan være den bedste løsning lige nu.

Videoer fra spilerdug.dk om brug af glidestykker

E-læringskursus fra spilerdug.dk om forflytningsprincipper og generel brug af glidestykker