Region Midtjylland har udarbejdet en instruks om infektionshygiejniske forholdsregler, som ligger i e-dok. Her finder du vigtig information om valg og brug af værnemidler i forbindelse med COVID-19. 

Gå til COVID-19. Infektionshygiejniske forholdsregler, regional instruks

Under normale omstændigheder må filtrerende åndedrætsværn i følge Arbejdstilsynet benyttes op til 3 timer om dagen.

Statens Serum Institut har dog udsendt midlertidige ændringer i deres anbefalinger om brug af værnemidler så bærer-varigheden kan øges til mere end 3 timer og helt op til 8 timer for åndedrætsværn (FFP2 og FFP3). Masken skiftes, når den er våd eller synligt forurenet. 

Se Statens Serum Instituts Notat om midlertidige anbefalinger for prioriteret brug af ansigtsmasker samt andre værnemidler med fokus på Covid-19 tilfælde. Version 3, 8.4.2020.

Arbejdstilsynet følger disse anbefalinger og anbefaler desuden, at de enkelte enheder, så vidt det er muligt, skal organisere arbejdet, så de ansatte benytter filtrerende åndedrætsværn i så begrænset tid som muligt og sørge for, at de ansatte holder pauser, så belastningen ved at bruge P3-maske mindskes. Se information fra Arbejdstilsynet. Scrol ned til punktet "Brug af masker og andre personlige værnemidler".

Påtagning og aftagning af værnemidler

På www.hygiejneportalen.rm.dk kan du se 2 videoer med generelle råd om værnemidler og korrekt på- og aftagning af værnemidler.

Forebyggelse af hudgener ved brug af maske

Efter længere tids brug kan masker medføre hudgener, f.eks. rødme, hudløshed og blå mærker. Hudgener kan forebygges ved hjælp af barrierecreme, silikonetape eller tynde skumbandager med silikone, som er standardsortiment på alle danske sygehuse og typisk bruges ved pleje af patienter med sart hud, hudproblemer og/eller tryksår. Vær dog opmærksom på at visse barrierecremer indeholder acrylater, som nogen reagerer allergisk på.

Tryksårssygeplejerske Aase Fremmelevholm, Plastikkirurgisk Afdeling Z, Odense Universitetshospital giver følgende råd:

  • Påfør barrierecreme på næse og kinder. Det forebygger masseration, hvor huden opløses pga. længerevarende kontakt med fugt eller vand, hvilket igen øger risikoen for friktion og hudskader.
  • Påfør silikonetape eller tynd skumbandage på udsatte steder. Det er især velegnet bag på eller oven for ørerne, hvor der især kommer tryk fra maskens elastik eller beskyttelsesbriller. Det nedsætter friktion og derved også risiko for træk i huden, som kan medføre skader. Placeringen af silikonetape eller tynd skumbandage må ikke sættes i kanten af masken (FFP2/FFP3), da det kan betyde, at masken ikke slutter tæt.
  • Hold pause uden maske, når det er muligt og forsvarligt.

 

Revideret 14-05-2020 af Josephine Beier Gothen