Region Midtjylland vil være en attraktiv arbejdsplads, der arbejder målrettet imod at rumme nogle af landets bedste arbejdspladser, hvor innovation, effektivitet og arbejdsglæde går hånd i hånd. En forudsætning herfor er, at der er et godt arbejdsmiljø, hvor der er engagement og arbejdsglæde, og hvor de ansattes sikkerhed, sundhed og trivsel prioriteres højt.

Region Midtjylland er en organisation, der ledes gennem værdier. Dette gælder også for arbejdsmiljøarbejdet.

Fundamentet for arbejdsmiljøarbejdet er

Et dynamisk og effektivt arbejdsmiljøarbejde, hvor sikkerhed, sundhed og trivsel for alle ansatte er målet, har mange ”ejere”. Det gode arbejdsmiljø er alles ansvar, men der er brug for særlige aktører, der påtager sig de opgaver, der er nødvendige for at skabe et godt arbejdsmiljø på alle regionens arbejdspladser.

MED-/arbejdsmiljøorganisationen har en central rolle, og mange medarbejdere og ledere yder en stor indsats for arbejdsmiljøet på regionens arbejdspladser. Det gør de i det daglige arbejde og som medlemmer af MED-/arbejdsmiljøorganisationen i tæt kontakt med dem, der udfører det daglige arbejde.

Dagligdagens arbejdsmiljøproblemer skal løses så enkelt og smidigt som muligt af de repræsentanter for arbejdsmiljøorganisationen, der er nærmest på de konkrete arbejds-miljøproblemer. Det giver udfordringer til de medarbejdere og ledere, der er en del af Region Midtjyllands MED-/arbejdsmiljøorganisation. De skal i det daglige samarbejde med alle ansatte og medvirke til, at der er et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne, så nedslidning, arbejdsulykker og arbejdsbetinget sygefravær undgås.