Region Midtjylland vil være en attraktiv arbejdsplads, der arbejder målrettet imod at rumme nogle af landets bedste arbejdspladser, hvor innovation, effektivitet og arbejdsglæde går hånd i hånd. En forudsætning herfor er, at der er et godt arbejdsmiljø, hvor der er engagement og arbejdsglæde, og hvor de ansattes sikkerhed, sundhed og trivsel prioriteres højt.

Et dynamisk og effektivt arbejdsmiljøarbejde, hvor sikkerhed, sundhed og trivsel for alle ansatte er målet, har mange ”ejere”. Det gode arbejdsmiljø er alles ansvar, men der er brug for særlige aktører, der påtager sig de opgaver, der er nødvendige for at skabe et godt arbejdsmiljø på alle regionens arbejdspladser.

MED- og Arbejdsmiljøorganisationen har en central rolle, og mange medarbejdere og ledere yder en stor indsats for arbejdsmiljøet på regionens arbejdspladser. Det gør de i det daglige arbejde og som medlemmer af MED- og Arbejdsmiljøorganisationen i tæt kontakt med dem, der udfører det daglige arbejde.

Dagligdagens arbejdsmiljøproblemer skal løses så enkelt og smidigt som muligt af de repræsentanter for arbejdsmiljøorganisationen, der er nærmest de konkrete arbejdsmiljøproblemer. Det giver udfordringer til de medarbejdere og ledere, der er en del af Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøorganisation. De skal i det daglige samarbejde med alle ansatte og medvirke til, at der er et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne, så nedslidning, arbejdsulykker og arbejdsbetinget sygefravær undgås.

Fundamentet for MED- og Arbejdsmiljøorganisationens arbejde er:

MED- og Arbejdsmiljøaftale for Region Midtjylland, der sammen med God ledelse og styring i Region Midtjylland og Personalepolitikken udgør den fælles ramme for dialogen og samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i regionen. Opgaverne skal løses bedst muligt til gavn for borgeren og sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø for alle ansatte. MED- og Arbejdsmiljøaftalen beskriver de formelle rammer og strukturer omkring MED- og Arbejdsmiljøarbejdet på de forskellige niveauer i Regionen.

Det fremgår af MED- og Arbejdsmiljøaftalens § 17, 18, 19, 20, 21 og bilag 4 og 5 hvilke arbejdsmiljøopgaver der skal løses på de forskellige niveauer i MED- og Arbejdsmiljøorganisationen.

Arbejdsmiljøloven indeholder de generelle bestemmelser om arbejdsmiljø og angiver de overordnede mål for arbejdsmiljøudviklingen. Arbejdsmiljøloven er udmøntet i bekendtgørelser. Til bekendtgørelserne knytter sig en række vejledninger, som beskriver, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. Søg viden om reglerne på Arbejdsmiljø i Danmarks hjemmeside.

Lokale Arbejdsmiljøaftaler: Før vedtagelse af den integrerede MED- og Arbejdsmiljøaftale var der en overordnet gældende arbejdsmiljøaftale for Region Midtjylland. I den stod, at der på alle niveauer i MED- og Arbejdsmiljøorganisationen skulle udarbejdes en lokal arbejdsmiljøaftale. De krav der var til den lokale arbejdsmiljøaftale er nu integreret i den nye MED- og Arbejdsmiljøaftale og fremgår af § 17.

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø anbefaler, at man på de forskellige niveauer i MED- og Arbejdsmiljøorganisationen tager afsæt i de tidligere lokale arbejdsmiljøaftaler og tilretter dem i forhold til den nye MED- og Arbejdsmiljøaftale.

Hvad kan Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø gøre for dig?

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø kan hjælpe med afklarende spørgsmål i forhold til MED- og Arbejdsmiljøaftale for Region Midtjylland og yder sparring i forhold til revision af de lokale arbejdsmiljøaftaler.

Hent mere viden

MED- og Arbejdsmiljøaftale for Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland

Personalepolitikken

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte:

Lisbeth Gilberg
Mob: 3057 6911

 

 

 

 

 

Thilde Guldberg
Mob: 2129 1181