En erhvervssygdom er en sygdom eller lidelse, som skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under. Det vil sige, at sygdommen skal være opstået på grund af påvirkninger på arbejdet, og at sammenhængen mellem påvirkningerne og sygdommen er kendt i den medicinske forskning.

Sagt på en anden måde, så må det ikke være overvejende sandsynligt, at sygdommen skyldes andre forhold end arbejdet.

Eksempler på erhvervssygdomme kan være:

 • Tennisalbue
 • Allergi
 • Høretab
 • Astma

Påvirkninger på arbejdet, som kan give nogle af de ovenstående sygdomme, kan være:

 • En arbejdsbevægelse, der bliver gentaget mange gange
 • Arbejde med armene hævet over skulderhøjde
 • Tungt løftearbejde
 • Arbejde i meget støjende omgivelser
 • Arbejde med farlige stoffer

Anerkendelse af en erhvervssygdom

For at få erstatning og andre ydelser som følge af en sygdom, skal sygdommen anerkendes som en arbejdsskade.

Der er to forskellige veje til anerkendelse:

 • Hvis sygdommen og påvirkningen, som er skyld i sygdommen, står på fortegnelsen over erhvervssygdomme, anerkender Arbejdsmarkedets Erhvervssikring sygdommen som en erhvervssygdom
 • Hvis sygdommen ikke står på fortegnelsen over erhvervssygdomme, kan den stadig anerkendes som en erhvervssygdom, hvis Erhvervssygdomsudvalget indstiller til AES, at der er overvejende sandsynlighed for, at sygdommen skyldes særlige forhold på arbejdet.

Læger og tandlæger har pligt til at anmelde en erhvervssygdom

Pligten opstår, så snart lægen eller tandlægen får mistanke om, at en medarbejder eller en patient har en sygdom, der kan skyldes arbejdet.

Det er ikke et krav for at anmelde, at sygdommen står på fortegnelsen over erhvervssygdomme – eller at betingelserne for at anerkende den enkelte sygdom er opfyldt.

Sygdommen skal anmeldes, uanset om den tilskadekomne har givet samtykke. Tilskadekomne kan på et hvilket som helst tidspunkt under sagens behandling bede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om ikke at behandle sagen videre.

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der vurderer, om sygdommen er en arbejdsskade, og om tilskadekomne kan få erstatning. Når en sygdom bliver anmeldt, indhenter de oplysninger om arbejdet og om sygdommen for at kunne tage stilling til, om sygdommen er en arbejdsskade.

Hent mere viden

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring