En certificeringsordning baserer sig på et arbejdsmiljøledelsessystem.

Ved et certifikat kontrolleres det arbejdsmiljøledelsessystem, virksomheden har etableret. Desuden kontrolleres, at der hele tiden er fremdrift i systemet, således at arbejdsmiljøet løbende forbedres.

For at opnå et certifikat skal virksomhedens materielle arbejdsmiljø være i overensstemmelse med Arbejdsmiljølovens krav svarende til "Risikobaseret Tilsyn, derudover vil der være krav om arbejdsmiljøpolitik, systematik i arbejdsmiljø-arbejdet og at virksomheden arbejder forebyggende.

Virksomheden skal derudover have besluttet, hvordan den vil arbejde med det rummelige arbejdsmarked og sundhedsfremme.
Virksomheden skal kunne dokumentere, at kravene er opfyldte.

Der er to måder, hvorpå det er muligt at bliver arbejdsmiljøcertificeret. Den ene metode er efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse eller ved en dansk standard DS/OHSAS som Arbejdstilsynet anerkender.

Virksomheder, der har et arbejdsmiljøcertifikat, fritages for Arbejdstilsynets Risikobaserede Tilsyn.

Hvad kan Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø tilbyde?

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø kan hjælpe med at introducere virksomheden for de opgaver og metoder, der knytter sig til at opnå et arbejdsmiljøcertifikat og giver sparring undervejs i processen.

Hent mere viden

Arbejdstilsynet - bekendtgørelse
 
Dansk Standard 

Arbejdsmiljøcertificering