Et arbejdsmiljøledelsessystem er en metode til at systematisere og effektivisere det arbejdsmiljøarbejde, der allerede eksisterer i virksomheden.

Virksomheden udarbejder politikker og retningslinjer, som de ansatte og arbejdsmiljøorganisationen løbende forholder sig til.

Et arbejdsmiljøledelsessystem sikrer derfor:

  • Overblik over de aktiviteter, der påvirker arbejdsmiljøet
  • At der løbende foretages ændringer til forbedringer af arbejdsmiljø-forholdene
  • At man kan dokumentere de forbedringer, der er sket.

For både ledelse og arbejdsmiljøorganisationen er et arbejdsmiljøledelsessystem således et redskab, der kan lette arbejdet med virksomhedens arbejdsmiljøforhold og give overblik.
Et arbejdsmiljøledelsessystem er en af forudsætningerne for at opnå et arbejdsmiljøcertifikat.

Hvad kan Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø tilbyde?

Rådgivning og sparring i relation til indførelse af et arbejdsmiljøledelsessystem.