Der er kommet fokus på at kunne dokumentere og synliggøre resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet.

Et arbejdsmiljøregnskab tilføjer systematik og struktur til arbejdsmiljøarbejdet, og gør det målbart.

Internt er et arbejdsmiljøregnskab et godt redskab til at arbejde med større indsatsområder som f. eks tunge løft eller fravær samt til at sikre ledelsens bevågenhed på arbejdsmiljøet.

Eksternt er et arbejdsmiljøregnskab et godt redskab til at kommunikere om virksomhedens resultater og værdier indenfor arbejdsmiljøet til omgivelserne.

Ved arbejdsmiljøcertificering stilles der krav om, at virksomheden udarbejder en arbejdsmiljøredegørelse. Heri kan et arbejdsmiljøregnskab indgå.

Hvad kan Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø tilbyde?

Rådgivning og sparring i relation til udarbejdelse af et arbejdsmiljøregnskab, herunder organisering af arbejdet i virksomheden, indhold i arbejdsmiljøregnskabet og samspil med APV, samt rådgivning i relation til udarbejdelse af arbejdsmiljøregnskab ved opnåelse af arbejdsmiljøcertifikat.

Hent mere viden

Investeringer i arbejdsmiljø er en god forretning