IVA, er et redskab til at vurdere de belastende og/eller risikobetonede arbejdsfunktioner, der kan være i arbejdet med borgere i social- og sundhedssektoren.

Formålet er, at sætte fokus på de specifikke arbejdsfunktioner, der udføres i forbindelse med en enkelt borger. IVA giver et billede af konkre­te belastninger og risici, som afsæt for handlinger, der kan mindske arbejdsbelastningen.

IVA er et supplement til de pædagogiske planer, individuelle elevplaner og behandlingsmål, men også et supplement til Arbejdspladsvurderingen.

IVA-processen forløber over 3 faser

1. Afdække problemer og foreslå løsninger

2. og 3. Aftale, iværksætte og evaluere handlinger

Gode råd når du skal gennemføre en IVA proces

Du kan også kontakte Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø