Virksomheden skal være opmærksom på, at der på en række områder stilles særlige krav til arbejdspladsvurderingen.

Det gælder blandt andet:

Arbejde med stoffer og materialer - regler for kræftfremkaldende stoffer og materialer

Vurdering af risikoen for eksplosion i henhold til ATEX-direktivet

Gravides arbejdsmiljø

Skærmarbejde

Manuel håndtering

Biologiske agenser

Genmodificerede mikroorganismer

Håndtering af medicin