Arbejdsskader er en fællesbetegnelse for erhvervssygdomme og arbejdsulykker.

Erhvervssygdomme

En erhvervssygdom opstår efter længere tids påvirkning fra arbejdet eller de forhold, som arbejdet foregår under.
Læger og tandlæger har pligt til at anmelde formodede erhvervssygdomme.

En erhvervssygdom skal anerkendes for, at man kan få hjælp til behandling eller erstatning.

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der træffer afgørelsen.

Arbejdsulykker

En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk personskade forårsaget af en hændelse eller påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage.

En arbejdsulykke skal anerkendes for at man kan få hjælp til behandling eller erstatning.

I Region Midtjylland er vi selvforsikrede. Forsikringsenheden i Region Midtjylland vurderer anmeldelser af ulykker.

Arbejdsulykker med fravær

Arbejdsulykker, der medfører fravær i én dag eller mere, skal anmeldes. Anmeldelsen skal ske

inden 9 dage efter første fraværsdag.

Arbejdsulykker uden fravær og med behandlingsudgifter

Arbejdsulykker, der ikke har medført fravær, og hvor det skønnes, at medarbejderen har brug for en eller anden form for behandling, skal anmeldes. Anmeldelsen skal ske inden 9 dage efter ulykken.Arbejdsulykker med fravær og behandlingsudgifter

Arbejdsulykker, der har medført fravær, og hvor det skønnes, at medarbejderen har brug for en eller anden form for behandling, skal anmeldes inden 9 dage efter første fraværsdag.

Arbejdsulykker uden fravær og uden behandlingsudgifter

Arbejdsulykker, der ikke har medført fravær, og hvor det ikke skønnes, at medarbejder har brug for en eller anden form for behandling, skal registreres. Hvis det viser sig, at der i forbindelse med arbejdsulykken bliver fravær eller behov for behandlingsudgifter, har den skadelidte 1 år efter arbejdsulykken er sket til at anmode om, at arbejdsulykken anmeldes med henblik på vurdering, om arbejdsulykken kan anerkendes.

Dødsfald i forbindelse med en arbejdsulykke

Dødsfald forårsaget af en arbejdsskade eller dødsfald, der indtræffer på en arbejdsplads, skal anmeldes inden 48 timer på tlf. 20 42 63 97. Herudover skal den anmeldes via AMS.

Anmeldelse og registrering af arbejdsulykker I Region Midtjylland

I Region Midtjylland skal alle arbejdsulykker enten anmeldes eller registreres via ulykkesmodulet i ArbejdsMiljøSystemet (AMS).

Hvis en sag skal anmeldes, så sørger arbejdsmiljøgruppen for at oprette ulykken i AMS. I Region Midtjylland er der for hvert driftsområde arbejdsmiljøkoordinatorer, der har rollen som anmelder af arbejdsulykker. De sørger for at sende anmeldelsen til videre behandling i EASY.

EASY er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynets elektroniske anmeldesystem for arbejdsulykker.

Hvis en sag skal registreres, så sørger arbejdsmiljøgruppen for at oprette ulykken i AMS – og for at få sagen registreret i EASY. Skal en registreret arbejdsulykke anmeldes, skal den skadelidte kontakte arbejdsmiljøgruppen. De giver beskeden videre til driftsområdet arbejdsmiljøkoordinator, som så sørger for at sende sagen til videre behandling i EASY. Den skadelidte skal derudover kontakte Forsikringsenheden og oplyse dem om det, at det er gjort.

I AMS har arbejdsmiljøgruppen adgang til vejledninger omkring ulykkesmodulet, og kan se hvem der har anmelderrollen indenfor det pågældende driftsområde og support.

Analyse af arbejdsulykker

Alle arbejdsulykker skal analyseres med henblik på forebyggelse af lignende arbejdsulykker. Når en arbejdsulykker er anmeldt eller registreret via AMS får arbejdsmiljøgruppen automatisk besked om, at der ligger en arbejdsulykke til analyse i AMS.

Registrering af nærved-ulykker

Alle nærved-ulykker skal registreres. Via AMS kan alle medarbejdere registrere nærved-ulykker, men der er også andre metoder, der kan anvendes.

Værktøjer og metoder til ulykkesforebyggelse

På vores hjemmeside under Ulykker kan arbejdsmiljøgruppen finde inspiration og værktøjer til det forebyggende arbejde af arbejdsulykker.

Hvad kan Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø gøre for dig?

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø rådgiver om anmeldelse af arbejdsskader og metoder til forebyggelse. Derudover yder vi support i forhold til ArbejdsMiljøSystemet (AMS).

Hent mere viden 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring - om arbejdsskader

Forsikringsenheden i Region Midtjylland
Skadesanmeldelse – skade på briller ved arbejdsskade