Sådan anvendes OVAL'en

I 2012 besluttede Regions-MEDudvalget på baggrund af Arbejdsmiljøredegørelsen, at der på alle niveauer i MED- og Arbejdsmiljøorganisationen skal arbejdes med en helhedsorienteret forbedringskultur. Dette med henblik på at målrette og styrke indsatsen på tværs af organisationen, hvor udviklingsarbejdet understøtter et højt arbejdsmiljøniveau, som er koblet til organisationens fremtidige udfordringer.

For at øge effekten af arbejdsmiljøindsatsen, vil vi i Region Midtjylland:

  • Styrke handlekraften i arbejdsmiljøarbejdet
  • Tænke arbejdsmiljø ind i det daglige arbejde
  • Understøtte kvalitet og patientsikkerhed

Derfor skal der på alle niveauer være fokus på, at:

  • Arbejdsmiljøindsatsen skal være handlings- og effektorienteret. For at opnå effekt og engagement på alle niveauer, er det vigtigt, at være opmærksom på at der er forskellige roller og ansvar på de enkelte niveauer
  • Målrette og integrere arbejdsmiljø i det daglige arbejde, for at gøre det mere nærværende og meningsfuldt for alle ansatte og få mere effekt uden øget brug af ressourcer
  • Styrke kommunikation, roller og ansvar med udgangspunkt i ”At det er en vigtig ledelsesopgave på alle niveauer at sørge for et godt arbejdsmiljø, og at den enkelte medarbejder skal arbejde aktivt for eget og kollegers arbejdsmiljø”, jf. MED- og Arbejdsmiljøaftalen.

For at understøtte arbejdet i MED- og Arbejdsmiljøorganisationen med en helhedsorienteret forbedringskultur har Koncern HR udviklet OVAL’en, der skal understøtte en udvikling hen imod at gøre arbejdsmiljøet til en del af det daglige arbejde, et fælles anliggende, ikke kun et anliggende for MED- og Arbejdsmiljøorganisationen.

OVAL'en