Et besøg af Arbejdstilsynet er ikke bare en kontrol - det er også en mulighed for læring og udvikling af arbejdsmiljøet. Grundtilsyn og specialtilsyn er Arbejdstilsynets tilsynsmetoder.

Grundtilsyn

Er et tilsyn, hvor Arbejdstilsynet ser på de væsentlige arbejdsmiljøproblemer på en arbejdsplads (produktionsenhed). De ser både på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og kontrollerer arbejdsmiljøarbejdet. Tilsynet varsles som regel mindst en måned før, men I kender ikke besøgstidspunktet.

Specialtilsyn

Her fokuserer Arbejdstilsynet på en udvalgt del af arbejdspladsen eller udvalgte arbejdsmiljøproblemer.

Baggrunden kan fx være, at

  • kontrollere, om virksomheden har efterkommet et påbud
  • Arbejdstilsynet har mistanke om et alvorligt arbejdsmiljøproblem på virksomheden
  • der er sket en alvorlig arbejdsulykke
  • Arbejdstilsynet gennemfører særlige indsatser i bestemte brancher eller inden for udvalgte arbejdsmiljøproblemer.

Specialtilsyn er som hovedregel uanmeldt.

Hvordan foregår det i Region Midtjylland

Arbejdstilsynet meddeler Region Midtjylland som virksomhed, hvilke arbejdspladser (produktionsenheder) de vil besøge. Langt de flest tilsyn gennemføres ved ét besøg og tager ca. 4-6 timer. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø administrerer henvendelser fra Arbejdstilsynet og orienterer Arbejdsmiljøkoordinatorerne for de pågældende driftsområder om henvendelsen fra Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljøkoordinatorerne orienterer de pågældende arbejdspladser (produktionsenheder).

Klar-parat til grundtilsyn

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø anbefaler, at arbejdsmiljøgruppen forbereder sig til grundtilsynet ved, at gennemgå det lovpligtige arbejdsmiljøarbejde. Til inspiration kan vedhæftede tjekliste anvendes som pdf-dokument (pdf) eller som word-dokument (doc).

Arbejdsmiljøvejviserne for de brancheområder I som arbejdsmiljøgruppe dækker, finder I på Arbejdstilsynets hjemmeside under Arbejdsmiljøvejvisere.

Hvis Arbejdstilsynet kommer på et uanmeldt besøg, kan I som arbejdsmiljøgruppe af gode grund ikke forberede jer til det specifikke besøg. Derfor er det vigtigt, at I løbende har godt styr på det lovpligtige arbejdsmiljøarbejde og det faktiske arbejdsmiljø og kan dokumentere, at I løbende arbejder med det.

Hvad kan Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø gøre for dig?

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø kan rådgive om, hvordan arbejdsmiljøorganisationen/arbejdsmiljøgruppen kan forberede sig til grundtilsynet ved at have overblik over arbejdsmiljøindsatsen på egen arbejdsplads.

Hent mere viden

Hent mere viden om grundtilsyn og specialtilsyn på Arbejdstilsynets hjemmeside under Tilsyn.