De 3 strategiske fokusområder, som er gældene indtil 2019 er:

 • Sundhed og trivsel
 • Ergonomi og forflytning
 • Ulykkesforebyggelse

Hvert fokusområde har en række underpunkter, som kan ændre sig fra år til år.

Fokusområder og underpunkter 2017

Sundhed og trivsel

 • Forbedre og forenkle i det daglige arbejde
 • Samarbejde om kerneopgaven på patientens og borgerens præmisser
 • Reducere sygefravær og øge den gode patient-/borgeroplevelse

Ergonomi og forflytning

 • Anvende de rigtige hjælpemidler i det daglige arbejde
 • Understøtte arbejdsmiljø ved byggeri og indretning
 • Understøtte arbejdsmiljø ved indkøb

Ulykkesforebyggelse

 • Styrke systematik og sikkerhed i det daglige arbejde
 • Understøtte sikkerhed for nyansatte, praktikanter, studerende m.fl.
 • Nedbringe risiko for vold, trusler og chikane

 Download folder med fokusområder 2017

Fokusområder og underpunkter 2018

De fælles underpunkter for arbejdsmiljøindsatsen i 2018 er justeret i forhold til RMU's drøftelse af Arbejdsmiljøredegørelse 2016, den 8. juni 2017. Direktionen har efterfølgende den 20. juni 2017 drøftet og godkendt underpunkterne til fokusområderne for arbejdsmiljøindsatsen i 2018.

Fokusområderne og underpunkterne er retningsgivende for det fælles arbejdsmiljøarbejde og vil blive indarbejdet i handlingsplaner for 2018. Driftsområderne kan fokusere på de underpunkter, der er særligt relevante for dem at arbejde med.

De 3 strategiske fokusområder med underpunkter for 2018 er:

Sundhed og trivsel

Vi skal:

 • Forbedre og forenkle i det daglige arbejde
 • Samarbejde om kerneopgaven, forandringer og omstillinger
 • Fremme det gode patient-/borgerforløb

Ergonomi og forflytning

Vi skal:

 • Fremme en kultur, hvor brug af hjælpemidler er det naturlige og sikre valg
 • Inddrage arbejdsmiljø ved byggeri, indretning og ibrugtagning
 • Stille krav om arbejdsmiljø ved indkøb

Ulykkesforebyggelse

Vi skal:

 • Styrke systematik og sikkerhed i det daglige arbejde
 • Styrke opmærksomhed på sikkerhed for nyansatte, praktikanter og studerende
 • Nedbringe risiko for vold, trusler og chikane

RMU foreslog, at det præciseres i formidling af underpunkterne, at arbejdsmiljøindsatsen i 2018 skal tage afsæt i Region Midtjyllands og de enkelte arbejdspladsers aktuelle udfordringer.

Der var stor opmærksomhed på betydningen af en tæt kobling mellem kerneopgave, kvalitet og arbejdsmiljø til gavn for ansatte, patienter og borgere.

RMU understregede, at det er vigtigt med fokus på indflytning, da alle i princippet er "nyansatte", når der flyttes ind i nye rammer.