For at styrke og effektivisere arbejdet i arbejdsmiljøorganisationen skal alle nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og ny udpegede arbejdsledere gennemføre en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse på 3 dage (22 timer eksklusiv frokostpause). Uddannelsen skal være gennemført inden 3 måneder efter valg/udpegning af pågældende.

I én-strengede MEDudvalg med 6 medarbejderrepræsentanter eller derover skal mindst 2 af medarbejderrepræsentanterne have gennemgået den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. For begge medarbejderrepræsentanter gælder, at de skal følge den lovpligtige tidsfrist for tilmelding til arbejdsmiljøuddannelsen.

Hvis du er ansat indenfor det somatiske område på Aarhus Universitetshospital, skal du som udgangspunkt tilmelde dig på AUH's arbejdsmiljøuddannelse, der findes i AUH's eget kursuskatalog. Er du forhindret på datoerne for AUH's hold, er du velkommen til at tilmelde dig her i stedet.

Arbejdsmiljøuddannelser 2021

Tilmelding via Plan2Learn

Læs nærmere om uddannelsens opbygning og indhold i pjecen Arbejdsmiljøuddannelse i Region Midtjylland

Deltagerpris 2021

Pris kr. 4.000 kr. (momsfrit) for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen i Region Midtjylland.

Pris kr. 4.900 kr. (ex. moms) for deltagere, der ikke er ansat i Region Midtjylland (prisen kan blive pålagt moms i henhold til gældende lovgivning).

Prisen er inklusiv undervisning, grundmaterialer om arbejdsmiljø og forplejning. Vi forbeholder os ret til at opkræve den fulde deltagerpris ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb.

Arbejdsmiljøuddannelse på egen virksomhed

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø tilbyder også gennemførelse af arbejdsmiljøuddannelsen på egen virksomhed, hvor en del af indholdet i samarbejde med rekvirenten kan tilpasses virksomhedens behov.

Forudsætningen for afholdelse af arbejdsmiljøuddannelse på egen virksomhed er, at der er mellem 10-20 deltagere på holdet.

Kursuspris

For hospitaler, bo enheder og øvrige områder i Region Midtjylland er prisen 24.500 kr. Beløbet inkluderer undervisning samt grundmaterialer om arbejdsmiljø.

Rekvirenten står selv for undervisningslokaler, Av-midler, deltagerliste og forplejning.

For arbejdsmiljøuddannelse som virksomhedsrettede forløb på virksomheder, der ikke er en del af Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøorganisation, er prisen 39.500 kr.

Fornyelse af den gamle § 9-uddannelse

Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, der har deltaget i arbejdsmiljø- eller sikkerhedsuddannelser efter reglerne, som var gældende før 1. april 1991, skal gennemføre den 3-dages arbejdsmiljøuddannelse.

Medlemmer, som har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen i perioden 1. april 1991 – til 1. oktober 2010, skal ikke forny deres uddannelse. 

Hvad kan Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø gøre for dig?

Hvis du har du spørgsmål til arbejdsmiljøuddannelsen eller ønsker uddannelsen gennemført som en virksomhedsrettet uddannelse, kontakt Lisbeth Gilberg