Arbejdsgiveren skal hvert år sørge for, at der ud fra virksomhedens arbejdsmiljøbehov laves en kompetenceudviklingsplan for supplerende arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljø-repræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen. Planen kan enten være én samlet for medlemmerne eller én for hvert medlem af arbejdsmiljøgruppen eller for selve arbejdsmiljøgruppen.

Planen skal medvirke til at sikre løbende og målrettet opdatering af viden, som kan styrke kompetencerne hos medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen.

Bilag vedrørende Kompetenceudvikling for arbejdsmiljøgruppen finder du i MED- og Arbejdsmiljøaftale for Region Midtjylland.

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Alle arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter der har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse skal tilbydes supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Formålet er, at sikre en løbende og målrettet opdatering, som kan styrke viden og kompetencer i forhold til arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen.

2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere skal tilbydes og har ret til supplerende arbejdsmiljøuddannelse svarende til 2 dage eller 15 timer i deres første funktionsår.

De 2 dages uddannelse skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for de første 9 måneder, efter den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse er afsluttet. Tidsfristerne skal medvirke til at få en så sammenhængende uddannelse som muligt.

De 2 uddannelsesdage behøver ikke at gennemføres i forlængelse af hinanden. Hvis uddannelsen er opdelt på enkelte dage, skal begge dages kursus være gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden. Arbejdsgiveren kan dog kræve, at de to dage gennemføres i sammenhæng.

1½ dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse

I hvert af de følgende funktionsår skal arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere tilbydes og har ret til supplerende arbejdsmiljøuddannelse, der svarer til 1½ dag eller 11 timer. Det gælder også ved genvalg. Uddannelsen skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for samme funktionsår.

Hvad kan Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø gøre for dig?

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø tilbyder løbende relevant supplerende arbejdsmiljøuddannelse til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen i Region Midtjylland.

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø tilbyder også supplerende arbejdsmiljøuddannelse på egen virksomhed, hvor indholdet aftales med rekvirenten.

Har du forslag til supplerende arbejdsmiljøuddannelse, kontakt Lisbeth Gilberg.

Læs om uddannelser og temadage

Du finder aktive tilbud i Plan2Learn