Fokusområder og underpunkter 2017

Sundhed og trivsel

  • Forbedre og forenkle i det daglige arbejde
  • Samarbejde om kerneopgaven på patientens og borgerens præmisser
  • Reducere sygefravær og øge den gode patient-/borgeroplevelse

Ergonomi og forflytning

  • Anvende de rigtige hjælpemidler i det daglige arbejde
  • Understøtte arbejdsmiljø ved byggeri og indretning
  • Understøtte arbejdsmiljø ved indkøb

Ulykkesforebyggelse

  • Styrke systematik og sikkerhed i det daglige arbejde
  • Understøtte sikkerhed for nyansatte, praktikanter, studerende m.fl.
  • Nedbringe risiko for vold, trusler og chikane

 Download folder med fokusområder 2017

 

Fokusområder og underpunkter 20