Sundhed og trivsel

Vi skal:

  • Forbedre og forenkle i det daglige arbejde
  • Samarbejde om kerneopgaven, forandringer og omstillinger
  • Fremme det gode patient-/borgerforløb

Ergonomi og forflytning

Vi skal:

  • Fremme en kultur, hvor brug af hjælpemidler er det naturlige og sikre valg
  • Inddrage arbejdsmiljø ved byggeri, indretning og ibrugtagning
  • Stille krav om arbejdsmiljø ved indkøb

Ulykkesforebyggelse

Vi skal:

  • Styrke systematik og sikkerhed i det daglige arbejde
  • Styrke opmærksomhed på sikkerhed for nyansatte, praktikanter og studerende
  • Nedbringe risiko for vold, trusler og chikane

Download folder 2018 til web

Download folder 2018 til print

Download PP med oversigt over fokusområder 2018

Baggrundsviden

De fælles underpunkter for arbejdsmiljøindsatsen i 2018 er justeret i forhold til RMU's drøftelse af Arbejdsmiljøredegørelse 2016, den 8. juni 2017. Direktionen har efterfølgende den 20. juni 2017 drøftet og godkendt underpunkterne til fokusområderne for arbejdsmiljøindsatsen i 2018.

RMU foreslog, at det præciseres i formidling af underpunkterne, at arbejdsmiljøindsatsen i 2018 skal tage afsæt i Region Midtjyllands og de enkelte arbejdspladsers aktuelle udfordringer.

Der var stor opmærksomhed på betydningen af en tæt kobling mellem kerneopgave, kvalitet og arbejdsmiljø til gavn for ansatte, patienter og borgere.

RMU understregede, at det er vigtigt med fokus på indflytning, da alle i princippet er "nyansatte", når der flyttes ind i nye rammer.

Fokusområderne og underpunkterne er retningsgivende for det fælles arbejdsmiljøarbejde og vil blive indarbejdet i handlingsplaner for 2018. Driftsområderne kan fokusere på de underpunkter, der er særligt relevante for dem at arbejde med.