De 3 strategiske fokusområder, som er gældende indtil 2019 er:

 • Sundhed og trivsel
 • Ergonomi og forflytning
 • Ulykkesforebyggelse

Hvert fokusområde har en række underpunkter, som kan ændre sig fra år til år.

Download folder 2019 til web

Download folder 2019 til print

Download PP med oversigt over fokusområder 2019

Fokusområder og underpunkter 2019:

Sundhed og trivsel

Vi vil:

 • Inddrage arbejdsmiljø ved planlægning og samarbejde om kerneopgaven, forandringer og omstillinger
 • Understøtte arbejdet med balance mellem arbejdsmængde og ressourcer
 • Øge stolthed arbejdsglæde og motivation ved at fremme det gode patient-/borgerforløb 
 • Øge trivsel og sikkerhed ved at forbedre og forenkle arbejdsgange

Ergonomi og forflytning

Vi vil:

 • Fremme en sikkerhedskultur, hvor brug af velfungerende hjælpemidler er det naturlige og sikre valg
 • Inddrage arbejdsmiljø ved byggeri, indretning og ibrugtagning
 • Indarbejde krav i forhold til arbejdsmiljø ved indkøb og udbud

Ulykkesforebyggelse

Vi vil:

 • Styrke sikkerhedskultur og systematik og analyse med henblik på læring og handling
 • Forebygge farlig adfærd, fjerne risikofaktorer og understøtte sikre vaner med særlig opmærksomhed på nyansatte, praktikanter og studerende
 • Nedbringe risiko for vold, trusler og chikane

Baggrundsviden

De fælles underpunkter for arbejdsmiljøindsatsen i 2019 er justeret på baggrund af RMU's drøftelse af Arbejdsmiljøredegørelse 2017. Direktionen har efterfølgende drøftet og godkendt underpunkterne til fokusområderne for arbejdsmiljøindsatsen.

RMU pegede ved arbejdsmiljødrøftelsen blandt andet på, at følgende opmærksomheder skal iagttages:

Når der arbejdes med fokus på patientens og borgerens præmisser, er det vigtigt at inddrage de ansattes arbejdsmiljø og understøtte fælles forventningsafstemning af, hvornår kvaliteten er tilstrækkelig.

Der skal øget opmærksomhed på faktorer, der fremmer et godt psykisk arbejdsmiljø i dagligdagen. Vi skal fremme positive cirkler frem for negative – også i hverdagsdialogen. Arbejdsglæde styrkes via høj faglighed og meningsfuldt samarbejde om kerneopgaven, gode relationer, fleksibilitet samt tillid og tryghed.

Vi skal øge brugen af data til at vælge de forebyggende arbejdsmiljøindsatser, der har størst effekt på sikkerhed, sundhed og trivsel. Gode analyser skal anvendes til at skabe læring og forebyggende handlinger.