Efter drøftelse i Lederforum for HR, HR-/Personalechefkredsen, RMU, direktionen samt RMU-formandsskabet er det besluttet,
at der fortsættes med de 3 fokusområder:

Sundhed og trivsel
Ergonomi og forflytning
Ulykkesforebyggelse

Hovedvægten lægges på fokusområdet Sundhed og trivsel med særlig opmærksomhed på at fremme trivsel, arbejdsglæde, mening, inddragelse og nærvær.

Desuden er fremme af sikkerhed og forebyggelse af nedslidning vigtige indsatsområder.

Download postkort

Download Word

Download PP