Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø har anskaffet en bariatridragt til udlån til temamøder og heldagsarrangementer i regionalt regi.

Bariatridragten  er oprettet i Outlook-kalenderen, medlemmer af Flyt på Tværs har adgang til at se kalenderen.

Lån af dragten aftales med en af konsulenterne – se navne til højre herfor.

Konsulenten deltager helt eller delvist i arrangementet.

Pris: Lån af dragten afregnes efter aftale med Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø med det antal forfinansierede timer, som Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø har i forbindelse med arrangementet.

Bariatridragt

Kontakt

Ulla Madsen
Mob: 2138 7551

 

Maja Illum
Mob: 2943 7781

 

Annie Buus-Jensen
Mob: 2938 8874