Kulturen på en arbejdsplads er de mønstre af fælles antagelser, overbevisninger og værdier, som arbejdspladsens ledelse og medarbejdere handler ud fra, og som giver mening til aktiviteter og handlinger på arbejdspladsen.

Kulturen kommer blandt andet til udtryk i hverdagen ved de synlige/usynlige og skrevne/uskrevne ”regler” for, hvordan man handler og reagerer i bestemte situationer, f.eks. i forbindelse med forflytning af patienter.

Samarbejdet i en afdeling er af stor betydning for en god forflytningskultur. Et godt samarbejde fremmer en god forflytningskultur, og når der arbejdes for at opnå en god forflytningskultur i afdelingen, så bedres samarbejdet også.

Forflytningsblomsten fra BAR SOSU viser de forhold der er af betydning for en god forflytningskultur. På BAR SOSUs hjemmeside findes beskrivelsen af de otte faktorer (blomstens 8 blade), som har betydning for en god forflytningskultur.

Se materialer og værktøjer under Forflytningsblomsten på BAR SoSus hjemmeside

 

Forflytningsblomst