Overflytningsboard

Overflytningsboard er et glide/overflytningshjælpemiddel, der gør det let at flytte liggende patienter til/fra seng og leje.
Her viser vi forflytning med Overflytningsboard fra seng til seng. Forflytningen udføres på samme måde til/fra leje, båre, scannere m.v.

Fra seng til seng - ikke selvhjulpen patient - Overflytningsboard