Indenfor forflytnings- og hjælpemiddelområdet er der både lokale netværk på hospitalsenhederne og et tværregionalt netværk ”Flyt på Tværs”. Netværksmøder har betydning for videndeling og udvikling af forflytnings- og hjælpemiddelområdet.

Lokale netværk

Du kan finde oplysninger om enhedernes lokale ERFA-netværk på hospitalernes intranet.

Se under arbejdsmiljø eller kontakt den lokale arbejdsmiljøkoordinator.

Tværregionalt netværk - Flyt på Tværs

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø er sekretariat for netværket "Flyt på tværs". Der holdes møder 2 gange årligt i netværket.

Du kan kontakte den lokale arbejdsmiljøkoordinator eller Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø

Kontaktpersoner

Find kontaktpersoner på enhederne og i Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø.