Arbejdspladsens indretning har stor betydning for omudføre arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Det kan være svært at bruge vægtoverføring, hvis det er småt med gulvplads, eller man ikke kan komme til at stå ordentligt lige ud for trækretningen.

Det er vigtigt at kunne indrette arbejdspladsen hensigtsmæssigt – enten permanent, eller så der kun er få/små ting på hjul, der skal skubbes til side, så man kan komme til med sin hjælp og eventuelle hjælpemidler.

Gode arbejdsstillinger kræver plads. Det er vigtigt at alle – leder, kolleger og medarbejdere samarbejder om at skabe den fornødne plads indenfor de rammer, der er tilgængelige, så det er muligt at arbejde med god arbejdsteknik og de rigtige hjælpemidler.

I Region Midtjylland er der udarbejdet designguides for indretning af sengestuer mv. Designguides er godkendt i Strategisk Sundhedsledelsesforum og giver blandt andet eksempler på, hvordan sengsstuer og toilet/bad skal indrettes, for at der er tilstrækkelig plads til at arbejdet kan foregå i hensigtsmæssige arbejdsstillinger og med de nødvendige hjælpemidler.

Hvis bariatriske patienter skal forflyttes, stilles der ekstra store krav til pladsforholdene.