Risikovurdering af forflytningen har stor betydning for at kunne udføre forflytningen sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Det er derfor vigtigt at lave en risikovurdering før forflytningen påbegyndes. Risikovurderingen foregår ved at klarlægge patientens aktuelle funktionsniveau og derefter planlægge forflytningen, så den også tager højde for hvad der skal gøres, hvis patientens tilstand viser sig at være dårligere end forventet.

Følgende trin kan anvendes i forbindelse med risikovurderingen af forflytningen:

  1. Observation
  2. Kommunikation
  3. Vurdering
  4. Planlægning

Hjælpemiddelmatrixen gør det let at vælge, hvilket hjælpemiddel der kan bruges ved den aktuelle forflytning.

Hjælpemiddelmatrixen viser, hvilket hjælpemiddel der kan anvendes i forhold til patientens funktionsniveau ved 8 hyppigt anvendte forflytninger. Matrixen gør det også let at se, hvilket hjælpemiddel der kan anvendes, hvis patientens funktionsniveau viser sig at være dårligere end antaget – så vælger man det hjælpemiddel, der står under et ”dårligere” funktionsniveau.

Hjælpemiddelmatrix

Mere om arbejdets organisering

Psykiatri & Social

På sociale institutioner, bosteder mv., hvor beboerne opholder sig i lang tid og beboernes funktionsniveau er mere kendt, kan en IVA-beskrivelse ligge til grund for planlægningen af forflytningerne. Skemaet udfyldes af den/de medarbejdere, der foretager plejearbejde med beboeren. På baggrund af det udfyldte skema foretages de ændringer, der er nødvendige for at nedsætte den ergonomiske belastning af medarbejderne.

Der kan eventuelt udarbejdes en forflytningsplan med instruktion om de enkelte forflytninger.

IVA-skema og mere om IVA