Indenfor forflytningsområdet afholdes der både lokale og tværregionale temadage.

Temadagene bidrager med ny viden og opdaterer de forflytnings- og hjælpemiddelansvarlige.

Lokale temadage

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø kan bidrage med at afholde lokale temadage.

Tværregionale temadage

Der afholdes årligt en temadag for forflytnings- og hjælpemiddelansvarlige på OP-området, ligesom der kan afholdes emnerelaterede temadage om f.eks. bariatriske hjælpemidler. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø arrangerer de tværregionale temadage.

Temadagene annonceres ofte på Plan2Learn – og der kan være deltagerbetaling.

Forflytningstemadag

Der afholdes med 2-3 års mellemrum en forflytningtemadag i Region Midtjylland. Temadagen henvender sig til forflytnings- og hjælpemiddelansvarlige i regionen og til lederne på området.

Forflytningstræf

Forflytningstræf for forflytningsvejledere fra hele landet afholdes 1 gang årligt i september af BAR-SOSU. Tilmelding til dagen sker på www.forflyt.dk. Du får information om temadagen, hvis du abonnerer på forflyt.dk’s nyhedsbrev.