Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø uddanner forflytningsvejledere på den Tværregionale Forflytningsvejlederuddannelse.

Uddannelsen henvender sig til kommende forflytningsvejledere og andre nøglepersoner, der er ansvarlige for at formidle viden og praksis om forflytning og brug af hjælpemidler til kolleger.

Nøglepersoner fra både hospitals- og institutionsområdet kan deltage i uddannelsen.

Der undervises 2 hold årligt:

  • Forårshold i Horsens
  • Efterårshold i Viborg

Holdene annonceres 1 år forud på Plan2learn  - søg på ”Forflytning” eller ” Tværregionale Forflytningsvejlederuddannelse”.

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø underviser derudover på ”skræddersyede” kurser målrettet de enkelte afdelinger/institutioner. Kontakt os hvis I har behov for det.