Flere og flere arbejdsopgaver foregår i dag på PC – ved forskellige typer arbejdsstationer og på enkelt- eller flerpersoners kontorer. Det stillesiddende arbejde kræver en god ergonomisk arbejdsplads, variation og bevægelse for at undgå gener og smerter i blandt andet nakke og skulder.

Hvad kan Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø gøre for dig?
Koncern HR, Fysisk arbejdsmiljø yder ergonomisk rådgivning, vejleder i indretningen af skærmarbejdspladser og giver råd om fysisk aktivitet til forebyggelse af smerter.

Hent mere viden

Etablering og indretning af kontorarbejdspladser

Indretning of anvendelse af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik
 
BFA Kontor  

Arbejdstilsynets vejledning D.2.3 - om skærmarbejde

Arbejdsmiljøweb.dk