Designguides, som er godkendt af Strategisk Sundhedsledelsesforum, kan downloades herunder.

Somatisk ensengsstue og toilet/bad (2015)

Multifunktionsrum i Akutafdelingen (2015)

CT scannerfunktion (2018)

MR scannerfunktion (2018)

Psykiatrisk ensengsstue med toilet/bad (2016)

Undersøgelses- og behandlingsrum i et somatisk ambulatorium (2017)

Røntgenrum (2017)

Standard Operationsstue (2018)

De følgende 2 designguides er ikke omfattet af "følg eller forklar" proceduren.


Akutafdeling, del 1 - konceptprogram (2011)

Akutafdeling, del 2 - rumskemaer (2011)