Forskningen viser, at omkring 1/3 af sygefraværet på de danske arbejdspladser skyldes arbejdsmiljøet (NFA). Mange andre faktorer spiller også ind, men erfaring viser, at det nytter at gøre noget ved sygefraværet. Indsatserne vil oftest være forskellige på de enkelte arbejdspladser – det, der giver mening det ene sted, giver ikke nødvendigvis mening det andet sted.

Hvad kan vi hjælpe med?

 • Analyse af årsagen til sygefraværet, blandt andet ud fra arbejdspladsens sygefraværsstatistikker, voldsregistreringer og arbejdsulykker.
 • Viden om sygefravær – herunder profil for langtidsfriske medarbejdere.
 • Arbejdsstedets indretning.
 • Brug af hjælpemidler og vurdering af arbejdsstillinger.
 • Forslag til konkrete initiativer og hjælp til implementering.
 • Arbejde systematisk med arbejdsmiljøet.
 • Arbejdspladsens sygefraværskultur – ”Hvad vil det sige, at være syg hos os?”
 • Udarbejdelse og implementering af sygefraværspolitik.
 • Organisering og planlægning af arbejdet ved travlhed – forebygger sygefravær.
 • Forebyggelse af sygefravær hos gravide.
 • Tilbage til arbejdet efter langtidssygefravær.
 • Økonomiske beregninger af sygefravær – hvad koster det?

Fakta om sygefravær

 • I Region Midtjylland ligger det årlige sygefravær på omkring 1200 fuldtidsstillinger.
 • Omkring 20 % af medarbejderne står for 80 % af sygefraværet.
 • Er de offentligt ansatte med syge end de privatansatte?  - Ja! Forklaringen ligger til dels i kønsfordelingen: Kvinder er mere syge end mænd, og der er langt flere kvinder ansat i det offentlige end i det private, især i kommuner og regioner. En anden forklaring er, at der er større tendens til at fastholde sygemeldte medarbejdere i det offentlige.
 • Hvis kvinder og mænd har ens opgaver og arbejdsvilkår, er der en mindre forskel på kønnenes sygefravær.
 • Balance mellem arbejds- og privatliv har indflydelse på sygefraværet.
 • Livsstilsfaktorer har indflydelse på sygefraværet.
 • Forholdet til ledelse og kolleger har indflydelse på sygefraværet.
 • Et dårligt fysisk arbejdsmiljø har indflydelse på sygefraværet.
 • Tilbage til arbejdet – hvornår lykkes det bedst? Det gør det, når der er kontakt til arbejdspladsen under sygefraværet; når der er mange tilpasningsmuligheder og når arbejdsopgaverne vurderes.
 • Der er øget risiko for sygemelding hos en langtidssygemeldt, der vender tilbage til arbejdet