Dette er en anbefaling til procedure i arbejdet med ulykker. 

Alle arbejdsulykker med fravær skal snarest og senest 9 dage efter skadens indtræden anmeldes i Arbejdsmiljøsystemet (AMS). Arbejdsmiljøgruppen medvirker i dette arbejde sammen med skadelidte. Ulykker uden fravær og behandlingsudgifter registreres i Arbejdsmiljøsystemet snarest efter skaden er sket. 

Det anbefales, at arbejdsmiljøgruppen har rollen som udfylder af registreringen i AMS og samtidig lave analysen af ulykken.