Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø er autoriseret arbejdsmiljørådgiver og kan bistå med at efterkomme rådgivningspåbud.

Der findes følgende typer rådgivningspåbud:

  • Rådgivningspåbud ved mange overtrædelser
  • Rådgivningspåbud ved undersøgelser af psykisk
    arbejdsmiljø eller på det kemiske område
  • Rådgivningspåbud ved komplekse og alvorlige
    overtrædelser
  • Rådgivningspåbud til bygherre ved manglende eller væsentlige mangler ved skriftlig plan for sikkerhed og sundhed

Rådgivningspåbud ved mange overtrædelser

En virksomhed (hospital, institution eller anden enhed i Region Midtjylland) får et ”rådgivningspåbud om mange overtrædelser”, hvis Arbejdstilsynet finder fem eller flere overtrædelser af arbejdsmiljøloven på virksomheden. Virksomheden bliver pålagt at bruge en autoriseret rådgiver til at sikre, at de arbejdsmiljøproblemer, der ligger til grund for rådgivningspåbuddet, bliver løst.

Rådgivningspåbud ved undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø

Når en virksomhed (hospital, institution eller anden enhed i Region Midtjylland) får et påbud om at undersøge psykiske arbejdsmiljøforhold, skal undersøgelsen gennemføres af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Påbud om undersøgelse af forhold i det psykiske arbejdsmiljø afgives, når Arbejdstilsynet har en konkret mistanke om, at der kan være problemer i virksomhedens psykiske arbejdsmiljø.

Rådgivningspåbud ved komplekse og alvorlige overtrædelser

Når en virksomhed (hospital, institution eller anden enhed i Region Midtjylland) får et rådgivningspåbud ved komplekse og alvorlige overtrædelser, er det et udtryk for, at virksomheden har et eller flere arbejdsmiljøproblemer, som det kan være vanskeligt at finde en løsning på.

Formålet med denne type rådgivningspåbud er, at virksomheden skal bruge en rådgiver til at bistå med at løse påbuddene og forebygge, at de konkrete arbejdsmiljøproblemer gentager sig.

Rådgivningspåbud til bygherre om plan for sikkerhed og sundhed

Når der skal være udarbejdet en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), men planen enten ikke forefindes eller er mangelfuld, afgives der et påbud til bygherren om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Udarbejdelse af PSS er et krav, der påhviler en bygherre, hvor to eller flere arbejdsgivere samtidigt på samme byggeplads beskæftiger flere end 10 personer.

Bygherren skal udarbejde plan for sikkerhed og sundhed allerede i forbindelse med projekteringsfasen, men bygherren får kun et påbud, hvis den manglende plan eller manglerne i planen er konstateret, når byggepladsen er etableret og i drift.

Hent mere viden:

Bekendtgørelse nr. 59 om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet

Bekendtgørelse nr. 65 om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet

At-vejledning 1.10.1 - rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer

At-vejledning 1.10.2 - undersøgelsespåbud om psykisk arbejdsmiljø

At-vejledning 1.10.3 - undersøgelsespåbud om substitution af stoffer og materialer

At-vejledning 1.10.4 - rådgivningspåbud om mange arbejdsmiljøproblemer

At-vejledning 25.1 - rådgivningspåbud om plan for sikkerhed og sundhed