Hvis du ønsker, at Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø skal løse en opgave, skal du udfylde en opgavebestilling.
Den udfyldte opgavebestilling skal mailes til Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø.
 
HUSK: Send kopi af opgavebestillingen til den person, som er ansvarlig for de forfinansierede timer.

Opgaven vil blive visiteret kl. 9 den førstkomne mandag. Inden for 3  dage vil du høre fra den konsulent, der er ansvarlig for opgaven.

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø sender efterfølgende en opgavebekræftelse eller opgaveaftale til dig med kopi til den person, som er ansvarlig for de forfinansierede timer.