En arbejdsplads kan både forstås som den enkelte medarbejders arbejdsplads/arbejdsstation eller som en samling af flere arbejdspladser/stationer herunder hele afdelinger.

Indretning af arbejdspladsen har stor betydning for medarbejderens trivsel, risikoen for udvikling af gener og for effektiviteten af det arbejde, der skal udføres.

Der er mange faktorer, som har indflydelse på, hvordan en given arbejdsplads bedst muligt indrettes. Pladsforhold, logistik, sikkerhed og ergonomi er de fire overordnede faktorer, der vurderes.

Derudover spiller medarbejderens egne ønsker og erfaring også en vigtig rolle. For at finde den mest optimale indretning, kræver det derfor en individuel vurdering af den enkelte arbejdsplads, i samarbejde med de involverede medarbejdere og arbejdsmiljøorganisationen.

Hvad kan Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø gøre for dig?

Vi har i Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø viden og erfaringer fra mange forskellige arbejdspladser i Region Midtjylland. Vi kan foretage arbejdsgangsanalyse og rådgive om alle aspekter af indretning af arbejdspladser, uanset om det drejer sig om nybyggeri, renovering, omorganisering i eksisterende rammer eller forbedring af den enkelte arbejdsplads. 

Se desuden vores designguides om indretning af forskellige typer af rum. Du finder dem under udgivelser.

Hent mere viden 

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001- Faste arbejdssteders indretning  
  
Arbejdstilsynets vejledninger om indretninger af arbejdssteder

Arbejdsmiljø og byggeri

Pladskrav til svært overvægtige patienter/bariatriske patienter