”Ergonomi og forflytning” er et at de strategiske indsatsområder, som ledelsen og MED-organisationen i Region Midtjylland har valgt. Ved at anvende de rigtige hjælpemidler i det daglige arbejde med forflytning og håndtering af personer, kan arbejdsulykker og nedslidning forebygges.

Brug af hjælpemidler betyder mere komfortable forflytninger for patienten og for medarbejderne at forflytningerne er lettere at udføre. God mobilisering af patienten giver et bedre patientforløb. Det har bl.a. indflydelse på forebyggelse af tryksår og færre komplikationer og dermed færre liggedage.

Som hjælp til at træffe det rigtige valg af forflytningshjælpemidler viser Hjælpemiddelmatrixen en oversigt over de mest almindelige forflytninger, 3 forskellige patientkategorier og de fem mest anvendte hjælpemidler samt sengen. På denne måde kan hver enkelt forflytning hurtigt og nemt risikovurderes og det rette hjælpemiddel findes frem.

Forflytningsportalen findes videofilm af de forflytninger, som er beskrevet i hjælpemiddelmatrixen.

Plakat udsnit Forflytningsmatrix

Mere viden om...

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte:

Annie Buus-Jensen

Annie Buus-Jensen
Mob: 2938 8874

Ulla Madsen 
Mob: 2138 7551