Når en bariatrisk patient indlægges på et hospital, kan det ikke sammenlignes med indlæggelsen af en normalvægtig patient, fordi den bariatriske patients vægt, BMI og kropsform påvirker de kendte arbejdsgange.  Ved bariatriske patienter er større hjælpemidler og flere hænder ofte nødvendige, hvis patientens funktionsniveau fordrer hjælp.

Derfor er der i Region Midtjylland udarbejdet en regional politik:

Politik 2.7.3 Hospitalisering af den voksne bariatriske patient

Den beskriver de områder, hospitalet og den enkelte afdeling skal forholde sig til for at kunne modtage og behandle en bariatrisk patient, så disse patienter får samme gode behandling som andre patientgrupper.

Afdelinger, som har med bariatriske patienter at gøre, bør udarbejde fagspecifikke instrukser. Instrukserne skal sikre et optimalt fagligt (udredning, pleje og behandling) forløb under indlæggelse/ambulant besøg og at de arbejdsmiljømæssige regler for personalet overholdes.

Det er specielt vigtigt at have sådanne instrukser på følgende afdelinger:

  • Akutafdelinger
  • Intensive afdelinger
  • Kirurgiske- og anæstesiafdelinger
  • Diagnostiske afdelinger

          ”Jo bedre forberedt en afdeling er på at modtage         en bariatriske patient, jo mere overkommeligt opleves arbejdet både fysisk og psykisk”.